Deti našej MŠ 2x ročne navštevujú Plavecký kurz, ktorý je určený pre predškolákov a zdatnejšie 5-ročné deti, nakoľko sa uskutoční vo veľkom bazéne hotela Hanuliak.

Skúsené inšpektorky hravou formou naučia deti kamarátiť sa s vodou a dobre plávať.