Je zameraný na tanečnú a pohybovú prípravu a vedie ho externá pani lektorka. Raz do týždňa hravou formou, pohybovými hrami so spevom, tancovaním s hudbou, prípravou na besiedky sa u detí rozvíjajú pohybové schopnosti, rytmické cítenie a elementárne tanečné kroky.