Je zameraný na tanečnú a pohybovú prípravu a vedie ho externá pani lektorka. Raz do týždňa hravou formou, pohybovými hrami so spevom, tancovaním s hudbou, prípravou na besiedky sa u detí rozvíjajú pohybové schopnosti, rytmické cítenie a elementárne tanečné kroky.

 

V zimných mesiacoch ho vedie skúsený inštruktor, ktorého deti dobre poznajú. Máme k dispozícií lyže aj lyžiarky ktoré radi zapožičiame. Deti sa naučia základy lyžovania a na konci kurzu sú s nich zdatný lyžiari.

V spolupráci s firmou NEREUS deti 2x ročne navštevujú tento kurz, ktorý je určený pre predškolákov a zdatnejšie 5-ročné deti, nakoľko sa uskutoční vo veľkom bazéne na plavárni.

Skúsené inšpektorky hravou formou naučia deti kamarátiť sa s vodou a dobre plávať.