Riaditeľka MŠ :

Janka Dubcová

Vedúca pre školské stravovanie :

Iveta Hudcovská

Pedagogický zamestnanci:

1. trieda :

Bc.Šramová Jana

Zvrškovcová Monika - triedna učiteľka

2. Trieda:

Gažúrová Lucia - triedna učiteľka

Frühaufová Magdaléna

3. trieda :

Dubcová Janka – riaditeľka školy

Berníková Martina - triedna učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci :

Babčaníková Eva

Turianová Petra