Čím je dieťa mladšie, tým má lepšiu schopnosť naučiť sa základy cudzieho jazyka prirodzeným spôsobom. A to je hrou, spevom, tancom, básňami, riekankami či inými formami a metódami práce pod vedením skúsenej lektorky.

Tešíme sa, že aj takouto formou sa dieťa oboznámi s angličtinou a uľahčí mu ďalšie vzdelávanie v ZŠ.