Zriaďovateľom MŠ je obec Lietavská Lúčka.

MŠ je typizované 4-triedne predškolské zariadenie s právnou subjektivitou.

Poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským.

Kapacita MŠ pre školský rok 2021/2022 s udelením výnimky o prekročení je stanovená na 91 detí.