Riaditeľka MŠ : Janka Dubcová
Vedúca pre školské stravovanie : Iveta Hudcovská


Pedagogický zamestnanci:
1. Trieda:

Zvrškovcová Monika
Bc. Štěpánová Lenka -  triedna učiteľka

2. trieda :

Majčinová Miroslava 
Bc. Šramová Jana -  triedna učiteľka

3. trieda :

Gažúrová Lucia 
Frühaufová Magdaléna -  triedna učiteľka

4. trieda :

Dubcová Janka – riaditeľka školy,  triedna učiteľka

Berníková Martina


Prevadzkoví zamestnanci :
Babčaníková Eva
Babčaníková Martina