Dokumenty k „Záznamu o spracovateľských činnostiach školy“ nájdete v sekcii DOKUMENTY časti OSTATNÉ