Konečný zostatok na účte RZ pri MŠ Lietavská Lúčka ku dňu 1. 9. 2012 bol 2931,91 eur. Z toho prišlo na účet z 2% daní  1525,52 eur a zostatok z ostatných rokov bol 1406,39 eur.

Výdavky za šk. rok 2012/2013 boli:
-  624,00 eur - plavecký výcvik NEREUS
-  55,51 eur - notár + poštovné
-  399,00 eur - zakúpenie PC (Notebook)
-  787,20 eur - učebné pomôcky na cvičenie
Výdavky spolu:  1865,71 eur.

Príjmy na účte RZ pri MŠ Lietavská Lúčka za šk. rok 2012/2013 z 2% daní spolu do 31. 7. 2013 sú 261,66 eur.

Konečný zostatok na účte RZ pri MŠ LL ku dňu 31. 7. 2013 je 1270,81 eur. (Za mesiac august 2013 ešte neprišiel výpis z účtu RZpri MŠ LL, z toho dôvodu je správa vyhodnotená k 31. 7. 2013)

Kozlová Andrea
hospodár RZ pri MŠ Lietavská Lúčka