Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 
platné od 6. 4. 2021 ako aj poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov nájdete  na stiahnutie v sekcii DOKUMENTY časti OSTATNÉ